ESAS’A NEDEN ÜYE OLURUZ?

·        Savunma Sanayi, Havacılık ve Uzay Sanayi sektöründe çalışan birçok büyük firma SASAD, Saha İstanbul, OSSA, HUKD gibi büyük ölçekli firmaların buluştuğu oluşumlarda, STK’larda bir arada zaten bulunmaktadır. Ancak özellikle Teknopark, OSB gibi veya herhangi bir üretim yerinde bulunan KOBİ ölçekli firmalar bir araya gelme, kendilerini ifade etme zorlukları çekmektedir. ESAS’ın hedefi bu ölçekteki KOBİ’lerdir. Henüz Savunma Sanayi, Havacılık veya Uzay Sanayi sektöründe herhangi bir faaliyet göstermese de üretimi ve yapısı itibariyle geçiş yapma ihtimali olan işletmelerin de üye olmasında yarar vardır. 

HEDEFLERİMİZ KİMDİR?

·        StartUplar, girişimciler, henüz büyük ölçekli olmayan sanayi firmaları, Teknopark, OSB gibi veya herhangi bir üretim yerinde bulunan KOBİ ölçekli firmalar, savunma sanayi, havacılık ve uzay sanayinde faaliyet gösteren yada gösterme potansiyeli taşıyan işletmeler, ilgili öğrenciler ve STK’lar, Üniversiteler, Teknoparklar, OSB’ler, Tekmer gibi eğitim, teknoloji ve üretimi barındıran yapılar kurumsal olarak hedef kitlemizdir. 

ÜYELER NELERDEN FAYDALANACAKLAR?

·        Kamu teşvikleri, UrGe, ÜrGe desteklerinden yararlanmalarını sağlayacağız. Ar-Ge Projelerinde ücretsiz, indirimli ve kolay danışmanlık almalarını sağlayacağız. 

·        Eğitim, sertifikasyon, kalifikasyon, akreditasyon, kalibrasyonları birlikte, en ekonomik olarak edinmelerini sağlayacağız.    

·        Firmalar ve ilgili eğitimi almakta olan öğrencilerin birlikte iş yapma yeteneklerini geliştirmeleri, Büyük Ölçekli Teknoloji Firmaları, Savunma Sanayi Firmalarının ekosistemine kümelenme olarak girmeleri mümkün olacaktır.

Kümelenme üyesi firmalar, kurumlar, oluşturulan ekosistem ile işbirliği yapacaklar, en ekonomik ve en uygun maliyette, en uygun sürede, en verimli ürün ve hizmetleri almak/vermek üzere yararlanıcı olacaktır.