Zafer Kalkınma Ajansı, sorumluluk ve faaliyet alanı olan TR33 Bölgesinde (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) bulunan istekli ve yeterli potansiyele sahip üretici ve Ar-Ge firmalarının savunma sanayine tanışma ve çalışmalarını kolaylaştıracak olan Zafer Savunma Sanayii Zirvesi Ve Tedarikçi Buluşmaları Etkinliği, 16 Ocak 2020 Perşembe tarihinde Anemon Manisa Otel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

       Etkinliğe, SSB, TSKGV, SASAD, SAHA İstanbul, TÜBİTAK SAGE, Savunma Sanayi firmaları, TR33 Bölgesindeki Protokol, Sanayi ve Ticaret Odaları, Teknoparklar, İş Dünyası ve Sanayici STK’lar, Organize Sanayi Bölge Yönetici ve üyeleri ile birlikte üretici ve Ar-Ge firmaları davet edildi. Zirvede öğleye kadar konferans ve panel, öğleden sonra B2B İş Görüşmeleri şeklinde devam etti.

       Zirve öncesi tedarikçi adayı firmalar, Ajans tarafından onaylı olarak tespit edilmiş, bizlere liste olarak sunuldu. İletişim bilgilerinden ilgili firmalara e-posta ve telefonla direk iletişim kuruldu. Firmalar, zirveye gelmeden önce kendileri bilgilendirilerek üretim ve hizmetlerini tanıtan formatı önceden belirlenmiş basılı ve dijital tanıtım dosyası hazırladı. Sunum dosyaları ile birlikte başvuru formu doldurarak görüşme talep ettikleri Savunma Sanayi firmaları belirttiler. Oluşturulan yetkin bir heyet tarafından ön elemeden geçirilerek uygun firmalar ile eşleştirme ve zaman planlaması yapıldı.   Özellikle Savunma Sanayiine ilk kez girecek, yeni ve kabiliyetli üretici firmalar tespit edilmeye gayret gösterildi. Her bir firmaya 20 dakikalık birebir görüşme imkanı sunuldu. Otelin imkanları doğrultusunda her Savunma Sanayi firması için ayrı bir salon ve her bir satın alma yetkilisi için ayrı bir masa, her firmaya bir görevli tahsis edildi. Savunma Sanayi firma yetkililerine, görevlilere ve ajans yetkililerine görüşme listeleri ayrı ayrı verildi. Tedarikçi firmalara randevu verilerek, yanlarındaki getirmeleri gereken birer bilet çıktı almaları ve sadece onaylanan firmalar ile görüştürülmesi sağlandı.

       Zirvede 1 Savunma Sanayi Ana firması, 4 Üretici ve Ar-Ge firması, 1 STK, 1 Öğrenci Topluluğu Kümelenmesi, 1 TTO stantlı katılım gösterdi.

SAVUNMA SANAYİ FİRMA&TEDARİKÇİ FİRMA B2B GÖRÜŞMELERİ

       Savunma Sanayi Firmalarına ayrı birer görüşme salonu ve her tedarikçiye ayrı bir masa sunuldu.

       Savunma Sanayi Firmaları ile Tedarikçi Adayı Firmalar 15 dakikalık B2B görüşmesi planlı olarak yapıldı ve gerçekleştirildi. Zirveye 9 ana firma, 64 Katılımcı Tedarikçi Firma ile 253 adet B2B İş Görüşmesi gerçekleştirildi.

SAVUNMA SANAYİ FİRMA PANEL VE KONFERANSLARI

       Savunma Sanayi Firmaları ana toplantı salonunda, belirlenmiş ve ilan edilmiş saat diliminde ilk panelde “Dijitalleşen Dünyada Savunma Sanayi” konulu, 1 moderatör, 2 panelist ile ve ikincisi “Savunma Sanayi Ekosisteminde Yerli Tedarik Zincirinin Yeri” konulu 1 moderatör 4 panelist ile 2 adet panel gerçekleştirildi.

       Yakıt Pilleri konusunda uluslararası üne sahip ve Türkiye’deki ilk sunumunu zirvemizde yapan Prof.Dr. İskender Gökalp tarafından “Savunma Sanayinde Millileşme” konulu konferans gerçekleştirildi.

AR-GE VE ÜRETİCİ FİRMALAR SERGİSİ

       Bölgedeki küçük ve orta ölçekli firmalardan istekli olanlar sergi açarak Savunma Sanayi ile buluşturduk. 1 Savunma Sanayi Firması da (İŞBİR Elektrik) stantla ürün ve hizmetlerini sergiledi.