ESAS (Ege Savunma Sanayi Havacılık ve Uzay Kümelenmesi) tarafından Ege’nin ilk ve tek Savunma Sanayi ve Teknoloji etkinliği olan ESAS EXPO | Savunma Sanayi ve Teknoloji Fuarının yedincisi 19-21 Mart 2024 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Etkinlik, T.C. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) onay ve bağlı firmalarının katılım ve destekleriyle yapılmaktadır.

Etkinlikler, A Protokolün teşrifleri ile birlikte, Ege Bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odaları, Üniversitelerin ilgili Teknik Bölümleri, Kalkınma Ajansları,  Teknoparklar, OSB Firma ve Yöneticileri, ilgili STK’lar ve tedarikçi üretici firmalarının destek ve katılımları ile gerçekleştirilecektir. Etkinliğimizde B2B İş Görüşmeleri, Sektör Özel Toplantıları, Kamu, Üniversite ve Sanayicilerden oluşan Paneller, konusunun uzmanı Konferans Konuşmacıları, Yatırımcı StartUp/Girişimci Buluşması Demo Day ve Networking faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

ESAS EXPO, sadece bir fuar değil, aynı zamanda bir teknoloji buluşması, üretimin ve ticaretin kalbinin attığı uluslararası bir pazar yeridir. 
ESAS EXPO, yeni birçok tedarikçi & müşteri networkünün kurulacağı, yeni başarı hikâyelerinin yazılacağı bir başlangıç noktası olacaktır.

Kurum ve firmaların katılım amacı bölgesel yeni ve kabiliyetli tedarikçiler bulmak, uygun bulunanları ekosistemlerine almak ve uzun soluklu birlikte çalışmaktır. Ege Bölgesi bu konuda çok değerli insan ve teknik kaynaklarına sahiptir.

 1. B2B İŞ GÖRÜŞMELERİ :

Konusuna ve uzmanlığına göre eşleştirilmiş, Büyük Ölçekli Savunma Sanayi ve Teknoloji Firmalarının tedarik ve talep listesi belirlenmiş, direkt satış ve tedarik odaklı, firmalara özel ayrılmış salonlarda, 3 gün süresince 20 dakikalık B2B İş Görüşmeleri yapılacaktır. www.EsasExpo.org web sitesinden B2B Görüşme kaydınızı yaptırabilirsiniz.

 1. KONFERANS VE PANELLER :

Savunma Sanayi ve Teknoloji Firmalarının yetkilileri, konusunun uzmanları ve akademisyenler tarafından, seminer salonunda, üç gün süresince, belirlenmiş ve ilan edilmiş saat dilimlerinde Savunma Sanayi, Doğal Afetler ve Acil Durum Yönetimi, Endüstriyel Teknolojiler konularında konferans ve paneller düzenlenecektir. 

ÖZEL KONU: DOĞAL AFETLER VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

Ülkemizin coğrafi şartları nedeniyle başta deprem olmak üzere birçok doğal afete maruz kalmaktadır. Etkinliğimizin özel bölümünde doğal afetler karşısında tüm tarafların, devletin, kamunun, üniversitelerin, STK’ların, vatandaşların, özetle herkesin afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapması gerekenler, Acil Durum Yönetimi bilimsel, kamusal ve teknik olarak ele alınacaktır. 

PANEL VE KONFERANS KONULARI

 • Afete Dirençli Sürdürülebilir Yapı, Bina ve Çevre Teknolojileri 
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
 • Sağlık Yönetimi
 • Yaşam Bilimleri Teknolojileri 
 • İklim, Tarım ve Çevre Teknolojileri 
 • Sanayi ve Endüstriyel Teknolojiler
 • Savunma Sanayi Ürünlerinin Sivil Alanda ve Afetlerde Kullanımı 
 • Toplum Bilimi, Yardımlaşma ve Sosyal Etkileri vb.
 1. TEDARİKÇİ VE ÜRETİCİ FİRMALAR SERGİSİ :

Savunma Sanayi ve tüm sektörlerde Teknoloji üretimi yapan tedarikçi ve imalatçı firmalar, ürün ve hizmetlerini, kendilerine ayrılan özel sergi alanında birer stant ile etkinlik süresince kurumlara, firmalara ve ziyaretçilere sergileme ve anlatma imkanı bulacaklardır. 

———————:::::::::::::::———————

FUAR TARİHLERİ : 19-21 MART 2024

YER : TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ BAYRAKLI İZMİR

AÇILIŞ VE PROTOKOL : 19 Mart 2024 // Saat 10:00

www.EsasExpo.org // info@EsasExpo.org